COVID-19 VACCINE RESEARCH

As we left behind the first stages of the Covid-19 process, we frequently discussed measures, solutions and treatments. However, after different vaccine studies carried out around the world, we still could not ease the concerns about this global health crisis. Reliance, possibilities, conspiracy theories, vaccination fees, expectations and omissions.

What does Turkey think about Covid-19 vaccines, which vaccine is being trusted more and what is the consensus among citizens?

 • Confidence rate on Covid-19 vaccines
 • Attitudes developed against the idea of vaccination
 • Alternative vaccine choices
 • Opinions and theories stated most frequently
 • Post-vaccination expectations

RESEARCH IDENTIFICATION

This research was carried out between 8-12 December 2020 using online interview techniques with 2099 people across Turkey.

You can reach the results of the research we conducted to evaluate Turkey’s views and attitudes towards Covid-19 vaccines by purchasing the report.

RAW DATA PLAN

999+ VAT One-time payment
 • Includes
 • Raw Data

TABLE PLAN

1099 + VAT One-time payment
 • Includes
 • Raw Data
 • Tables
POPULAR

EXECUTIVE PREMIUM PLAN

1099 + VAT One-time payment
 • Includes
 • Raw Data
 • Tables
 • Executive Summary

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

ADGAGER ARAŞTIRMA HİZMETLERİ A.Ş. (“ADGAGER”) olarak https://www.adgager.com/ veya mobil uygulama ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz ve üyelerimizin (“GAGER”) her türlü kişisel verilerinin korunmasında azami özen gösterilmektedir.

Bu nedenle Anayasamız ve Uluslararası Sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve işlenme amacı, kişisel verilerin aktarılması, kişisel veri sahibinin hakları hususlarında işbu “Aydınlatma Metni” ile tarafınızı bilgilendirmekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSU

“KVKK” uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak ARI 4 Binası No: 2/50/6 Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No:4 34467 Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik ADGAGER ARAŞTIRMA HİZMETLERİ A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ, İŞLENME AMACI VE AKTARILMASI

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi ifade etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ise tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel verileriniz;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenebilir.

Adgager, kapsamlı pazar araştırma endüstrisi ve fikir değerlendirme platformu olup yüksek kaliteli veri temin etmeye odaklı çevrimiçi bir veri (özel nitelikli veriler hariç) toplama şirketidir. Bu amaçla “Gizlilik Politikamız” çerçevesinde toplanan veriler bireyler hakkında değil, gruplar hakkında bir araya getirilerek rapor edilmektedir.

Veri sorumlusu olarak Adgager tarafından kişisel verileriniz araştırma ve raporlama hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır.

 • Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,
 • Bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • Şirketimize personel alımı için gerekli olan süreçlerde kullanmak,
 • İletişim alanında faaliyetlerimiz ve şirketimizle ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak gibi

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, şirketimizin daha etkin bir şekilde çalışması gayesi, doğrudan tarafınızca paylaşılması ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile uygun olarak edinilir.

Panelimize ve araştırmalarımıza katılımınız gönüllü olarak yapılmaktadır. Panele https://www.adgager.com/ web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinde bulunan kayıt formumuzu doldurmanız veya hakkınızda bazı kişisel ve genel tüketici bilgileri toplayan partnerlerimizin websitelerinde yer alan linklere tıklayarak üye olabilirsiniz. Üye olduğunuzda ADGAGER A.Ş. Türkiye merkezli şirketiyle kişisel bilgilerinizi paylaşacağınızı, bu bilgilerin Adgager A.Ş. tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Türkiye’de bulunan kendi sunucularında saklanacağını benimsemiş ve kabul etmiş olursunuz. Adgager; bir birey panellerimizden birine üye olmak üzere kayıt olduğunda kişisel bilgileri toplar. Panel ya da araştırmalarımızın herhangi birine katılımınız gönüllüdür. Kayıt işleminden sonra, kendilerine uygun anketlere davet edilebilmeleri için panel üyelerinden bize daha fazla kişisel bilgi vermelerini isteriz. Bir panel üyesi olabilmeniz için bir miktar kişisel bilgiyi ve genel tüketici bilgilerini toplamak üzere bir kayıt formunu doldurmanızı isteriz. Yakında gerçekleşecek araştırmalara katılabilmeniz için size e-posta davetiyeleri gönderebilmek üzere e-posta adresinizi ve cep telefonu bilgilerinizi vermenizi isteriz. Adınız, adresiniz, cinsiyetiniz, doğum gününüz ve çalışma durumunuz gibi diğer bilgiler, size uygun pazar araştırması projeleri ile eşleştirilebilmeniz için kullanılır. Doğum gününüz, yaş ile ilgili pazarlama gruplarını hedefleyebilmemiz amacıyla yaşınızı otomatik olarak güncelleyebilmemiz için kullanılır. Belirli projelere uygun olup olmadığınızı görmek için sizden bu bilgiyi temin etmenizi isteriz. Adgager tarafından size gönderilecek e-postalar, kaydınızın ardından verdiğiniz birinci e-posta adresinize veya isterseniz cep telefonunuza gönderilecektir. Bir panel üyesi haline gelirseniz bilgileriniz (adınız, adresiniz, şehriniz, eyaletiniz ve posta kodunuz), teşvik amaçlı da kullanılır. Teşvik edici GAG’lar hesabınıza aktarıldığında ve bunları paraya çevirmek istediğinizde ödülünüzü doğru adrese gönderebilmemiz için bu bilgi gereklidir. Kimi zaman çekilişlerin düzenlenmesi ya da ödüllerin teslimatı için üçüncü kişiler kullanılabilir; kişisel bilgileriniz, ödülünüzü göndermek dışında hiçbir amaç doğrultusunda kullanılmayacaktır.
Kayıt işleminden sonra, kendilerine uygun araştırmalara davet edilebilmeleri için panel üyelerinden bize daha fazla kişisel bilgi vermelerini isteriz.
Bazı durumlarda Adgager, bizi hassas kişisel bilgileriniz hakkında bilgilendirmenizi isteyebilir; söz konusu özel bilgileri kanun gereğince işleme koyma hakkımızın olmaması halinde sizden açık rızanızı isteyeceğiz. Genel anlamda Adgager tarafından toplanabilecek hassas bilgiler aşağıdakileri kapsayabilir: Irkınız ya da etnik kökeniniz, siyasi fikirleriniz, fiziki ya da ruhsal sağlığınız ya da durumunuz ve cinsel hayatınız. Bu bilgi, kanun gerektirmedikçe ya da Adgager’ın işlerinin devrinin bir parçası olmaması halinde üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.
Bir araştırmaya katılırsanız ya da panelimizin bir üyesi olmaksızın bize kişisel bilgilerinizi verirseniz muhafaza edeceğimiz kişisel bilgiler e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, yaşınız, etnik kökeniniz ve posta kodunuz, makine kimliğiniz ve IP adresiniz ile sınırlıdır. Ödül kazanmanız ya da teşvik puanı almaya hak kazanmanız halinde sizinle iletişime geçebilmek, sizi size uygun araştırmalara yönlendirebilmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bunu yapıyoruz. Adgager panelinin bir üyesi olmak üzere seçilmemiş olmanız halinde ödül kazanmanız ya da teşvik puanı kazanmanız hususunda sizi bilgilendirmek haricinde sizinle herhangi bir nedenden ötürü iletişim kurmayacağız. Bir ödül ya da teşvik puanı almaya hak kazanırsanız kanun ya da yönetmelikler gereğince muhafaza etmemiz ya da rapor etmemiz gerektiğinden söz konusu kişisel bilgileri toplayacak ve muhafaza edeceğiz.
Web sitemiz halka açık günlükler veya topluluk forumları sunmamakta ve kapalı bir sistem üzerinde çalışmaktadır.

Kişisel verileriniz, şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Bakanlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, yargı mercileri ve benzeri yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Özel Sağlık Sigorta şirketleri ile paylaşılabilir.

Adgager hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Adgager bu doğrultuda KVKK’nun 8inci ve 9uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVKK’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, veri sorumlusu Adgager’a başvurarak kendinizle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

4. HAKLARIN KULLANIMI VE BAŞVURU

“KVKK” kapsamında yukarıda belirtilen hakların kullanımına ilişkin taleplerin kimliğinizi doğrulayacak belgelerle birlikte https://www.adgager.com/ veya mobil uygulamamız üzerinden ya da Kayıtlı Elektronik Posta Adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza, posta, noter ya da “KVKK”a uygun sair yollarla iletilebilir.

Başvuruda,

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması mevzuat gereği zorunludur.

Başvurular en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, Flash Bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edilebilir.

GİZLİLİK BİLDİRİMİ
Güncelleme Tarihi : 17/10/2016

Bu gizlilik politikası Adgager A.Ş şirketlerinin (‘‘Adgager’’, ‘‘biz’’, ‘‘bizim’’) bize https://www.adgager.com/ üzerinde ve mobil uygulamasında sağlamış olduğunuz kişisel bilgileri nasıl topladığı ve kullandığını açıklamaktadır. Bu politika ayrıca kişisel bilgilerinizin kullanımına dair seçeneklerinizi, bilgilerinize nasıl ulaşabileceğinizi, güncelleyebileceğinizi açıklamaktadır.

Genel gizlilik
Taahhüt
Adgager, kapsamlı pazar araştırma endüstrisi ve fikir değerlendirme platformudur. Reklam ajansları ve danışmanlar için yüksek kaliteli veri temin etmeye odaklı çevrimiçi bir veri toplama şirketidir. Geniş çevrimiçi tüketici panelleri oluşturuyor ve bakımı ile ilgileniyoruz. Mahremiyetinizin ve bilgilerinizin gizliliğin bir numaralı önceliğimiz olduğundan emin olabilirsiniz. Araştırma çalışmalarımızda Adgager tarafından toplanan verilerin tümü; bireyler hakkında değil, gruplar hakkında bir araya getirilmiş veriler halinde rapor edilir. Bireysel bilgi akışı sağlansa da kullanıcıların kimlikleri ve kişisel bilgileri paylaşılmaz. Bireysel bilgiler, izin alınmaksızın asla incelenmemekte ya da yayınlanmamaktadır zira söz konusu veriler müşterilerimiz tarafından gerçekleştirilen araştırmalarla ilgili değildir. Temin edilen bireysel bilgilerin tümü, işbu Gizlilik Politikasının hükümleri doğrultusunda gizli olarak muhafaza edilmektedir.

Topladığımız bilgiler
Panelimize ve araştırmalarımıza katılımınız gönüllü olarak yapılmaktadır. Panele https://www.adgager.com/ web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinde bulunan kayıt formumuzu doldurmanız veya hakkınızda bazı kişisel ve genel tüketici bilgileri toplayan partnerlerimizin websitelerinde yer alan linklere tıklayarak üye olabilirsiniz. Üye olduğunuzda ADGAGER A.Ş. Türkiye merkezli şirketiyle kişisel bilgilerinizi paylaşacağınızı, bu bilgilerin Adgager A.Ş. tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Türkiye’de bulunan kendi sunucularında saklanacağını benimsemiş ve kabul etmiş olursunuz. Adgager; bir birey panellerimizden birine üye olmak üzere kayıt olduğunda kişisel bilgileri toplar. Panel ya da araştırmalarımızın herhangi birine katılımınız gönüllüdür. Kayıt işleminden sonra, kendilerine uygun anketlere davet edilebilmeleri için panel üyelerinden bize daha fazla kişisel bilgi vermelerini isteriz. Bir panel üyesi olabilmeniz için bir miktar kişisel bilgiyi ve genel tüketici bilgilerini toplamak üzere bir kayıt formunu doldurmanızı isteriz. Yakında gerçekleşecek araştırmalara katılabilmeniz için size e-posta davetiyeleri gönderebilmek üzere e-posta adresinizi ve cep telefonu bilgilerinizi vermenizi isteriz. Adınız, adresiniz, cinsiyetiniz, doğum gününüz ve çalışma durumunuz gibi diğer bilgiler, size uygun pazar araştırması projeleri ile eşleştirilebilmeniz için kullanılır. Doğum gününüz, yaş ile ilgili pazarlama gruplarını hedefleyebilmemiz amacıyla yaşınızı otomatik olarak güncelleyebilmemiz için kullanılır. Belirli projelere uygun olup olmadığınızı görmek için sizden bu bilgiyi temin etmenizi isteriz. Adgager tarafından size gönderilecek e-postalar, kaydınızın ardından verdiğiniz birinci e-posta adresinize veya isterseniz cep telefonunuza gönderilecektir. Bir panel üyesi haline gelirseniz bilgileriniz (adınız, adresiniz, şehriniz, eyaletiniz ve posta kodunuz), teşvik amaçlı da kullanılır. Teşvik edici GAG’lar hesabınıza aktarıldığında ve bunları paraya çevirmek istediğinizde ödülünüzü doğru adrese gönderebilmemiz için bu bilgi gereklidir. Kimi zaman çekilişlerin düzenlenmesi ya da ödüllerin teslimatı için üçüncü kişiler kullanılabilir; kişisel bilgileriniz, ödülünüzü göndermek dışında hiçbir amaç doğrultusunda kullanılmayacaktır.
Kayıt işleminden sonra, kendilerine uygun araştırmalara davet edilebilmeleri için panel üyelerinden bize daha fazla kişisel bilgi vermelerini isteriz.
Bazı durumlarda Adgager, bizi hassas kişisel bilgileriniz hakkında bilgilendirmenizi isteyebilir; söz konusu özel bilgileri kanun gereğince işleme koyma hakkımızın olmaması halinde sizden izin isteyeceğiz. Genel anlamda Adgager tarafından toplanabilecek hassas bilgiler aşağıdakileri kapsayabilir: Irkınız ya da etnik kökeniniz, siyasi fikirleriniz, fiziki ya da ruhsal sağlığınız ya da durumunuz ve cinsel hayatınız. Bu bilgi, kanun gerektirmedikçe ya da Adgager’ın işlerinin devrinin bir parçası olmaması halinde üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

Bir araştırmaya katılırsanız ya da panelimizin bir üyesi olmaksızın bize kişisel bilgilerinizi verirseniz muhafaza edeceğimiz kişisel bilgiler e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, yaşınız, etnik kökeniniz ve posta kodunuz, makine kimliğiniz ve IP adresiniz ile sınırlıdır. Ödül kazanmanız ya da teşvik puanı almaya hak kazanmanız halinde sizinle iletişime geçebilmek, sizi size uygun araştırmalara yönlendirebilmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bunu yapıyoruz. Adgager panelinin bir üyesi olmak üzere seçilmemiş olmanız halinde ödül kazanmanız ya da teşvik puanı kazanmanız hususunda sizi bilgilendirmek haricinde sizinle herhangi bir nedenden ötürü iletişim kurmayacağız. Bir ödül ya da teşvik puanı almaya hak kazanırsanız kanun ya da yönetmelikler gereğince muhafaza etmemiz ya da rapor etmemiz gerektiğinden söz konusu kişisel bilgileri toplayacak ve muhafaza edeceğiz.

Web sitemiz halka açık günlükler veya topluluk forumları sunmamakta ve kapalı bir sistem üzerinde çalışmaktadır.

Bu bilgilerin kullanımı
Bize sağlamış olduğunuz bilgiler market araştırması çalışmaları bazında, dünya çapında yönetmekte olduğumuz panelist veritabanının oluşturulması için kullanılacaktır. Adgager panelinin bir üyesi iseniz bilgileriniz, hangi kişilerin belirli araştırma çalışmalarına uygun olduğunu belirleyebilmek üzere yeniden gözden geçirebilmemiz için tescilli veritabanımızda saklanacaktır. Sahip olduğumuz Adgager A.Ş. ve Üyeleri tarafından işletilmekte olan veritabanımız Adgager ve Partner şirketleri tarafından dünya çapında araştırma ve çalışmalar yapmak için kullanılabilir. Profilinizin, sizi belirli bir çalışma için olası aday yaptığını düşünürsek sizi bu fırsat hususunda bilgilendirmek için size E-posta veya isterseniz cep telefonu vasıtasıyla bir davetiye göndeririz.

Paylaşım
Adgager, bizim için araştırmalara katılan ya da panel üyeleri hakkında toplanan kişisel bilgileri satmaz ya da devretmez. Kişisel anlamda tanımlanabilir olan bilgiler, aşağıdaki birkaç istisnai durum haricinde her durumda sizin öncelikli izninizi alarak devredilebilecektir.

Gizliliğinizi korumak için her türlü çabayı göstersek de (i) mahkeme celbi, iflas işlemleri, mahkeme emirleri veya benzeri hukuki süreçlerde, (ii) haklarımızı korumak amacıyla, soruşturma, dolandırıcılık ve benzeri yasa dışı aktiviteleri önlemek, sizin ve başkalarının güvenliğini tehdit eden, Adgager sitesi kurallarını ihlal edildiği, (iii) devlet tarafından istenildiği veya (iv) aksi yasalarca gerekli olduğu durumlarda, gerekli görürsek kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz. Adgager paylaşımına izin verdiğiniz veya makul koşullarda dolaylı yoldan ifşa sağladığınız bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşabilir.

Kimi zaman Adgager, E-posta listesi yönetimi ve E-posta gönderimi için üçüncü şahısların yazılımlarını kullanabilir ya da Panel üyelerimizi diğer listelerin ya da panellerin üyeleri ile eşleştirmek veya temin ettiğiniz kişisel bilgilerin doğruluğunu teyit etmek üzere üçüncü şahısların liste yönetim tedarikçilerini kullanabilir. Sizin hakkınızda topladıkları verileri tarafımıza iletmeleri için üçüncü şahısları kullanabilir ve söz konusu bilgileri demografik profilinize ekleyebiliriz. Söz konusu durumda, adımıza gerekli işlemleri yapabilmeleri için üçüncü şahıslara minimum seviyede bilgi verilmektedir. Bilgilerinizi, panellerimize katılımınıza bağlı olarak kazandığınız ödül veya diğer teşvik puanlarını size iletebilmemiz için hizmet tedarikçilerimizle de paylaşabiliriz.

Kişisel bilgileriniz Avrupa Birliği sınırları içerisinde bir Adgager biriminden, Amerika Birleşik Devletleri gibi aynı seviyede güvenlik sağlamayan ülkelere transfer ederken, Adgager Avrupa komisyonu tarafından hazırlanmış olan standart anlaşma maddeleri baz alınarak hazırlanmış olan transfer anlaşmalarından yararlanır.

Sitemizde Çerez
Adgager’ın katılımcıyı Adgager web sitesine bağlandığı anda tanıması, istatistiki nedenlerden ötürü (bakılan sayfalar, bakılma tarihi ve zamanı, vb) Adgager’ın yönetimini kolaylaştırmak, maruz kaldığınız farklı türlü reklamların takip edilmesi ve katılımcıya tamamen kendisine uygun düzenlenmiş araştırmalar temin edebilmemiz için site ziyaretçileri, panelistler ve gagerlar tarafından kullanılan bilgisayarların sabit disklerine bir ya da daha fazla “çerez” bırakılacaktır. Bu, bilgisayarınızın performansını etkilemeyecektir ancak ilgi alanlarınıza daha uygun anketleri alabilmeniz için size fırsatlar sunacaktır.
Gizlilik politikamızın bu kısmında belirtildiği üzere çerezler tarafından toplanan bilgiler sadece, sitenin kullanıcılarından otomatik olarak toplanmaktadır. Sitenin ziyaretçileri hakkında kişisel bilgi toplamamız halinde söz konusu bilgiler sadece Adgager tarafından ulaşılabilecek olacaktır.

Adgager, araştırmalardan toplanan bilgileri veri ekleme hizmetleri gibi üçüncü şahıs kaynaklardan alınan ek verilerle destekleyebilir. Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve içeriğimizi geliştirmek için ek yardımcı bilgileri kullanırız.

Sitenin kullanımı vasıtasıyla tüm site kullanıcıları, bilgisayarlarına çerez bırakılmasına ve bunların Adgager, Adgager’ın müşterileri, hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları tarafından kullanımına izin vermiş olmaktadır. Çerezler bir yıl sonra zaman aşımına uğrayacaktır.

Site kullanıcıları “çerez” bırakılmasını devre dışı bırakabilir veya Adgager ya da müşterileri tarafından alınan çerezleri silebilir. Bunu yapabilmek için tarayıcınızın ayarlarını yapmanız gerekir; internet tarayıcınızın yardım bölümüne tıklayın ve talimatları takip edin.

Analitik çerezler
Adgager, analitik çerezleri, siteyi ziyaret eden kişi sayısını toplayıp web sitesinin hangi kısımlarının en popüler olduğunu analiz etmek amacıyla kullanır. Kullanıcılarımıza ve üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla geri bildirim toplayıp web sitemizi geliştirmekteyiz. Google Analitik güvenlik ve gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Google Analytics sayfasını ziyaret edin.

Diğer İzleme Teknolojileri
Çerezler, web işaretleri / web böcek, scriptler ve etiketleri gibi teknolojiler, Adgager ve Adgager’ın müşterileri, iş ortakları, iştirakleri, altın ve analitik sağlayıcı hizmeti tarafından kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, trend analiz, siteyi yönetimi, web sitesi ve internette kullanıcıların hareketlerini takip etmek, ve bir bütün olarak kullanıcı bazında demografik bilgi toplamak için kullanılmaktadır. Müşterilerimiz anket yanıtlarınız ile demografik bilgilerinizi ve web sörf alışkanlıklarınızı birleştirerek ‘’toplu’’ bir raporda birleştirebilirler. Aynı zamanda modellenen bu bilgilerl üzerinden bilimsel raporlar oluşturabilirler. ‘Modellenen bilgiler’ demografik ve davranışsal özellikleriniz (cinsiyetiniz, yaşınız, ziyaret ettiğiniz web siteleri) kullanılarak aynı grupla eşleşen kullanıcıların ne izlediğini veya ne satın alacağını belirlemek için kullanılır. Bu teknolojiler kullanılarak oluşturulmuş kişisel veya topluluk raporları alabiliriz.

İçerik bilgilerini ve tercihleri saklamak amacıyla HTML5 gibi Yerel Paylaşımlı Nesneler kullanmaktayız. Web sitemizdeki belirli özellikleri sağlamak veya web tarayıcı aktivitenize göre reklam gösterimi amacıyla ortaklık yaptığımız üçüncü taraflar da bilgileri toplamak ve saklamak amacıyla HTML5 kullanmaktadır. Çeşitli tarayıcılar HTML5’in kaldırılmasına yönelik kendi yönetim araçlarını sunabilmektedir.

Günlük Dosyaları
Çoğu web sitesi için de geçerli olduğu gibi, bilgileri otomatik olarak toplayıp bunları günlük dosyalarında saklamaktayız. İnternet protokol (IP) adresi, tarayıcı türü, internet hizmet sağlayıcısı (ISP), yönlendirme/çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve/veya tıklama verileri bu bilgiler arasında sayılabilir.
Bu otomatik olarak toplanan günlük bilgilerini sizin hakkınızda topladığımız diğer bilgilerle birleştirebiliriz. Bunu, sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirmek, mantıksal analizleri, pazarlamayı ve site işlevselliğini geliştirmek amacıyla yapmaktayız.

Reklam
Kendi web sitemiz üzerinde ya da diğer siteler üzerinde reklam gösterimi için üçüncü bir taraf ile ortaklığımız bulunmaktadır. Üçüncü taraf ortağımız, tarayıcı aktivitelerinize ve ilgi alanlarınıza göre size reklam sunmak amacıyla bu sitedeki ve diğer sitelerdeki aktiviteleriniz hakkında bilgi toplamak için çerezler gibi teknolojiler kullanabilir. Bu bilgilerin size ilgi alanlarınıza göre reklamlar sunulması maksadıyla kullanılmasını istemediğiniz zaman hello@adgager.com adresine mail atarak bundan vazgeçebilirsiniz. Jenerik reklamları almaya devam edeceksiniz.

Dijital Parmak izi
Genel anlamda, dijital parmak izi teknolojileri, bir bilgisayarı tanımlamak ve izlemek için kullanıcının bilgisayarına benzersiz bir tanımlayıcı ya da “Makine Kimliği” atar. Adgager, dijital parmak izi teknolojisini (“Teknoloji”) kişisel bilgi toplamak amacıyla ya da çevrimiçi etkinliklerinizi bilgisayarınızda izlemek için kullanmayacak ve bilgisayarın kullanımına ya da kontrolüne müdahale etmeyecek, bilgisayarın ayarlarını ve fonksiyonlarını değiştirmeyecek ya da düzenlemeyecektir. Adgager, teknolojiyi müşterilerinin araştırma sonuçlarının bütünlüğünden emin olabilmeleri için kullanacaktır. Teknoloji, bilgisayarın teknik ayarları, bilgisayarın özellikleri, bilgisayarın IP adresi gibi halka açık verileri bilgisayarın web tarayıcısından ya da diğer veri noktalarından alarak bunları analiz eder ve bilgisayara benzersiz bir kimlik numarası atar. Benzersiz tanımlayıcı, harf ve sayılardan oluşan bir kimlik numarasıdır. Benzersiz tanımlayıcının oluşturulmasının ardından Adgager, benzersiz tanımlayıcıyı oluşturmak üzere Teknoloji bilgilerine ait kimlik bilgilerini bilgileri saklamayacaktır. Adgager’ın müşterilerinin araştırma sonuçlarının bütünlüğünden emin olması ve korunması hususundaki çabalarının devamı olarak Adgager (a) benzersiz tanımlayıcınızı size ya da kişisel bilgilerinize bağlayabilir; (b) benzersiz tanımlayıcınızı Adgager’ın müşterileri ve diğer panel tedarikçileri ile paylaşabilir ve (c) üçüncü şahıs panel tedarikçileri ya da Adgager müşterileri dâhil olmak üzere üçüncü bir şahıstan size bağlanmış bir benzersiz tanımlayıcıyı edinebilir. Adgager tarafından alınan ya da temin edilen benzersiz tanımlayıcılar ve söz konusu tanımlayıcının atandığı kullanıcılar, bu gizlilik politikası kapsamında korunacaktır.

Adgager; teknolojisinin güvenli, emniyetli olduğundan ve gizlilik ya da veri güvenliği risklerini içermediğinden emin olmak üzere ticari anlamda uygun önlemleri alacaktır.

Adgager, teknolojiyi profesyonel ve etik bir şekilde ve (a) Adgager’ın gizlilik politikası, (b) Adgager tarafından yapılan bildirimler ve/veya deklarasyonlar ve (c) yürürlükteki Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda kullanacak ve dağıtacaktır.

Adgager’ın teknolojinin kullanımına ilişkin olarak etik olmayan herhangi bir davranış olduğunu tespit etmesi ya da öğrenmesi halinde ya da teknoloji, Adgager tarafından yapılan bildirimler ve/veya deklarasyonlarla tutarsız bir şekilde kullanılıyorsa ya da yürürlükteki Kanun veya Yönetmelikler ihlal ediliyorsa Adgager, söz konusu etik olmayan davranışı sonlandırmak ve teknolojisinin doğru şekilde kullanılmasını sağlamak için derhal eyleme geçecektir.

Bilginize Erişim; Üye Hizmet Alanı/Güncelleme, Bilgi Düzeltme, Bilgi Silme
Verilerinize erişme ve düzeltme hakkınız bulunmaktadır. Bu verilere erişmek için aşağıdaki adrese yazmanız ya da hello@adgager.com adresinden bize ulaşmanız gerekmektedir.
Sitemizde bir gager profil bulunmaktadır; burada, gager bilgilerinizi güncelleyebilir, düzeltebilir ya da üyeliğinizi silme talebinde bulunabilirsiniz. Panel üyesiyseniz ve üyeliğinizi silerseniz profil bilgileriniz, kalıcı olarak silinecektir ancak herhangi bir ihtimale karşı yedek veri tabanlarımızda depolanabılecektir; söz konusu durumda bilgileriniz herhangi bir ticari amaçlar doğrultusunda kullanılmayacaktır. Çoğu durumda bilgilerinizin kayıtlarımızdan tamamen silinmesinin iki ya da üç iş günü sürebileceğini lütfen unutmayın ancak lütfen on beş güne kadar izin verin.

İstisnadan Yararlanma Politikası
Adgager panel üyesi olarak, deneyimlerinize ya da geçmişinize uygun olduğunu düşündüğümüz araştırmalara katılmanızı talep eden davetiyeleri içeren E-postaları almayı kabul ediyorsunuz. Bunun yanı sıra kişisel ödül hesabınızın otomatik olarak oluşturulmasını da kabul ediyorsunuz. Kimi zaman size yeni fırsatlar veya sitemizdeki yarışmalar hususunda bilgilendirmek için e-posta ve sms bültenleri göndereceğiz. Kayıt bilgilerinizi istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Lütfen aşağıdaki Onaylanma/Düzeltme/Güncelleme Politikasını inceleyin.

Onaylanma/Düzeltme/Güncelleme politikası
Adgager gager profiline sahip kullanıcıların tek bir profili olmasını ister, tekil kullanımı sağlamakla yükümlüdür ve bunun için gerekli önlemleri alır. Bu sebeble 3 ayaklı bir onay sürecinden geçersiniz. Onay süreci (Email-Telefon Numarası-Kimlik veya Pasaport Numarası) ve kendiliğinden hesaplanması gereken bilgiler (Yaş,Çocukların yaşı vb.) dışında kalan profil bilgilerinizden herhangi birini düzeltmeniz gerekiyorsa ya da bilgilerinizi güncellemek istiyorsanız ‘‘Profil’’ bölümüne giderek otomatik olarak istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İlgili talimatları izlerseniz bilgileriniz otomatik olarak veri tabanımızda güncellenecektir.

Silme/Devre Dışı Bırakma politikası
Adgager üyeliğinizi sonlandırmak isterseniz ya da kişisel bilgilerinizi artık kullanmamamızı talep ederseniz ‘‘Profil’’ alanına giderek sol kenardaki ‘’ Üyelikten çıkma seçenekleri ’’ ne tıkladıktan sonra ‘’hesabınızı iptal etmek’’ seçeneğini işaretleyerek üyeliğinizi otomatik olarak sonlandırabilirsiniz. İlgili talimatları izlerseniz kaydınız “iletişim kurmayın” ibaresi ile işaretlenecektir ve Adgager’dan daha fazla e-posta veya sms almayacaksınız. Buna ek olarak, istisnadan yararlanmak istediğiniz ana kadar talep edilmemiş bütün GAG puanlardan da feragat edersiniz. Çoğu durumda bu değişikliği işlememiz 2 ya da 3 gün sürer, ancak tamamen sonuçlanması için lütfen iki hafta süre verin. Aynı süre içinde bizden e-posta alabilirsiniz. Alternatif olarak hello@adgager.com adresine doğrudan bir E-posta göndererek hesabınızın silinmesini talep edebilirsiniz. Sorularınız ve şikâyetleriniz hususunda bizimle iletişime geçebilmeniz için sitemizde e-posta bağlantıları verilmiştir. Aldığımız tüm e-postalar teker teker okunur ve yanıtlanır; lütfen size dönebilmemiz için iki ya da üç iş günü bekleyin.

Hesabınız etkin olduğu ya da size hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğu sürece bilgilerinizi saklayacağız. Yasal yükümlülüklerimize uymak, uyuşmazlıkları çözmek ve sözleşmelerimizi uygulamak için gerekli oldukça bilgilerinizi saklayacağız ve kullanacağız.

Kazanma politikası ve gizlilik garantisi
Gagerlar ve araştırmalarımıza katılan diğer kişiler, anket, oylama ve diğer promosyonlara katılımlarına ilişkin araştırma detaylarında belirtilen kadar GAG kazanırlar. Kazandıkları GAG puanları belirtilen seviyenin üstünde olduğunda banka hesaplarına isteyebilir veya sistem içerisinde ki çekilişlere katılma hakkı için kullanabilirler. Çekilişleri kazananlar, kazançları hususunda e-posta veya sms vasıtasıyla bilgilendirilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Şartlar ve Koşullar sayfasını ziyaret edin. Adgager, çekiliş kazananların İsim-Soyisim bilgilerini aşağıdaki konumlarda yayınlayabilir: Adgager.com siteleri, Adgager’ın sahip olduğu bloglar ve Adgager bültenleri.

Değişiklikler hakkında bildirim
Gizlilik politikamızı değiştirmeye karar verirsek hangi bilgileri toplayacağımızı, bunları nasıl kullanabileceğimizi ve hangi şartlar altında kullanacağımızı öğrenebilmeniz için söz konusu değişiklikleri gizlilik bildirimi ile ana sayfada veya uygun gördüğümüz diğer yerlerde yayınlayacağız.
Bu gizlilik bildirimini istediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz dolayısıyla, lütfen sık sık kontrol edin. Bu politikada yapısal değişiklikler yaparsak, değişiklik etkin olmadan önce E-posta vasıtasıyla ya da ana sayfanızda yayınlamak suretiyle size bilgilendireceğiz.

Güvenlik
Adgager, bilgilerinizin her birinin emniyet içinde muhafaza edildiğinden emin olmak üzere kesin önlemler almaktadır. Sadece çok az sayıda personel kişisel bilgilere ulaşabilmektedir. Web site güvenliğimiz, düzenli aralıklarla kontrol edilmektedir ve sert bir parola politikasının ardından ulaşılabilmektedir. Adgager, araştırmalarının bir parçası olarak sizden asla kredi kartı numaranız gibi gizli bilgilerinizi talep etmeyecektir. Araştırmalara ilişkin kazanılan GAG’ların banka hesabına çekilmesi veya çekiliş kazanılması halinde söz konusu durumun kanun ve yönetmelikler gereğince devlete bildirilmesi açısından ve tekil kullanıcı politikamız gereği sosyal güvenlik numaranızı ya da devletle ilgili benzer bir kimlik numarasını istemek durumundayız. Hassas bilgileri alırken veya aktarırken SSL kodlaması kullanıyoruz. Profil bilgileriniz gizlidir ve aksi bu gizlilik politikasında bildirilmediği sürece çalışmalarımız, bültenlerimiz, kazananlar hakkında bildirimler ve teşvik puanları hususunda size E-posta veya sms gönderebilmemiz için sadece Adgager tarafından kullanılacaktır.

İş devri
Şırketimiz büyütmeye devam ettikçe farklı varlıklar satabilir ya da alabiliriz. Söz konusu işlemler sırasında, Adgager’ın gagerları ile temas kurma hakkı ve kullanıcı profilinizde gönüllü olarak verdiğiniz bilgiler, söz konusu devredilebilir iş varlıklarından biri olabilir. Adgager’ın ya da panelimize dâhil olan iş varlıklarının satışı ve devri, gizlilik politikamızın yapısal unsurlarına uymayı kabul etmiş bir tüzel kişiliğe yapılabilir. Bu tür herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, bir e-posta veya Web sitemizde kolayca görünen bir bildirim aracılığıyla sizi bilgilendiririz.

Bağlantılar
Kimi zaman ziyaretçilerimize gönüllü olarak diğer sitelere bağlanma imkânı tanımaktayız. Adgager, söz konusu sitelerin gizlilik politikalarının içeriğini ve geçerliliğini incelemez ya da bunlar hususunda sorumlu tutulamaz.

Sosyal Medya Öğeleri
Web sitemizde Facebook Beğen düğmesi Sosyal Medya Özellikleri) ve Bunu paylaş düğmesi gibi Öğeler veya sitemizde çalışan etkileşimli küçük programlar) bulunur. Bu Özellikler, IP adresinizi, sitemizde hangi sayfayı ziyaret ettiğinizi toplayabilir ve özelliğin doğru çalışmasını sağlamak için çerez oluşturabilir. Sosyal Medya Özellikleri ve Öğeleri bir üçüncü taraf tarafından ya da doğrudan sitemizde barındırılır. Bu Özelliklerle olan etkileşimleriniz söz konusu özelliği sağlayan şirketin gizlilik politikası tarafından yönetilir.

Tek Oturum Açma
Facebook Connect ya da bir açık kimlik sağlayıcısı gibi oturum açma hizmetlerini kullanarak sitemizde oturum açabilirsiniz. Bu hizmetler, kimliğinizi doğrular ve adınız ve e-posta adresiniz gibi kişisel anlamda tanımlanabilir belirli bilgilerinizi kayıt formumuzu önceden doldurmak için paylaşma seçeneği sunar. Facebook Connect gibi hizmetler, bu web sitesindeki etkinliklerinizi ağınızdaki diğer kişilerle paylaşmak için profil sayfanızda yayınlama seçeneği verir.

Davet Etme
Sitemizi bir arkadaşınıza önermek için yönlendirme hizmetimizi kullanmayı seçtiğinizde, arkadaşınızın adını ve e-posta adresini sağlamanız gerekmektedir. Arkadaşınıza siteyi ziyaret etmesi için otomatik olarak tek seferlik bir e-posta göndeririz. Adgager, bu bilgileri arkadaşınıza bu tek seferlik e-postayı göndermek ve yönlendirme programımızın başarısını izlemek için saklar.

Arkadaşınız, bu bilgilerin veritabanımızdan kaldırılmasını talep etmek için hello@Adgager.com adresinden bizimle iletişim kurabilir.

Kişi listeleri Ekleme/Aktarma
Outlook veya diğer e-posta hesabı adreslerinizdeki kişileri aktararak, bu kişileri sitemize birer üye olmaları için davet edebilirsiniz. Kişilerini aktarmak istediğiniz e-posta hesabının kullanıcı adını ve parolasını alırız ve yalnızca bu amaç için kullanırız.

Mobil Uygulamalar
Mobil uygulamamızı indirdiğinizde ve kullandığınızda otomatik olarak kullandığınız cihazın türü, işletim sistemi sürümünüz ve CPU, RAM, depolama ve uygulama sürümü gibi donanım kullanım istatistikleriniz hakkında sistem ve performans bilgileri toplamaktayız.

Mobil Analizler
Mobil mantıksal analizler yazılımını telefonunuzdaki mobil uygulamamızın işlevselliğini daha iyi anlayabilmeniz amacıyla kullanmaktayız. Bu yazılım; uygulamayı ne kadar sıklıkla kullandığınız, uygulama içinde meydana gelen olaylar, toplu kullanım, performans verileri ve uygulamanın nereden indirildiği gibi bilgileri kayıt altına alabilir. Mantıksal analiz yazılımında sakladığımız bilgileri mobil uygulama içinde gönderdiğiniz kişisel olarak tanımlayıcı bilgilere bağlamayız.

Konum Bilgisi
Konumunuza dayalı bilgileri kullanıcının ülkesini tespit etmek ve doğru ülkenin sitesine yönlendirmek için topluyoruz. Bu bilgiyi sadece harita sağlayıcımızla size doğru servis edebilmek için paylaşıyoruz hello@Adgager.com dan bize e-posta göndererek veya cihazdaki ayarı düzenleyerek her zaman konum esaslı hizmetlerden vazgeçebilirsiniz.

SMS
Bu servisi doğrudan veya üçüncü şahıslar aracılığıyla mobil cihazınızda kısa mesaj servisi (‘SMS Servisi’) yoluyla mesajlar alabileceğiniz şekilde sağlıyoruz. Servis sağlayıcınızın standart veri ve mesajlaşma ücretleri tüm SMS haberleşmesine tabi olabilir. Tüm ücretler mobil servis sağlayıcınız tarafından faturalandırılır ve ödemeler ona yapılır. Mesajların alınacağı kablosuz cihazın sahibi ve yetkili kullanıcısı olduğunuzu ve uygulanabilir ücretlerin onaylanmasına yetkili olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Bu SMS Servisi ile bağlantılı olarak sizden alınacak veri isminizi, adresinizi, cep telefonu numaranızı, servis sağlayıcınızın ismini, mesajlarınızın tarih, zaman ve içeriğini kapsayabilir. Bu bilgilerin kullanımı bu prensipler gereğince olacaktır. Mobil faturanıza ücretler ekleniyorsa, taşıyıcınıza onunla bağlantılı uygulanabilir bilgilerinizi sağlayabiliriz. Mobil taşıyıcınız ve diğer servis sağlayıcıları da mobil cihazınızın kullanımı hakkında veri toplayabilirler ve bu uygulamaları kendi politikalarınca yönetilmektedir. SMS Servisinin, karmaşık ağlar üzerinden haberleşmeleri iletmek için telsiz (ve diğer araçlar) kullanan kablosuz sistemler aracılığıyla sağlandığını bildiriyor ve kabul ediyorsunuz.
Dağıtım, ağ operatörünüzün etkili iletimine tabi olduğundan, SMS mesajlarının alınmasındaki gecikmelerden dolayı biz sorumlu değiliz.

SMS mesaj servisleri AS IS temelinde sağlanmaktadır.
SMS Servisini kullanımınızın özel veya güvenli olacağını garantilemiyoruz ve yaşayabileceğiniz herhangi bir mahremiyet veya güvenlik yokluğu konusunda size karşı sorumluluk kabul etmiyoruz. Önlemler almak, durumunuza ve amaçlanan SMS Servisinin kullanımına en uygun güvenlik tedbirlerini sağlamak tamamiyle sizin sorumluluğunuzdadır. Cep telefonu detay ayarlarınızı doğrudan Profil ayarından değiştirerek SMS Servisinden her zaman vazgeçebilirsiniz. Bu süreç sadece belirli SMS mesaj teklifinin ilerideki teslimini etkiler, bu nedenle mesajı her teklif için göndermelisiniz.

Yasal feragatname
Kanun gereğince ya da kanun hükümlerine uygunluk açısından gerekli olduğuna inanılan eylemler açısından ya da web sitemiz üzerinde gerçekleştirilen yasal işlemler doğrultusunda kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz.

Çocukların gizliliği
Adgager ebeveynlerinin ya da yasal vasilerinin izni olmaksızın 13 yaşının altındaki hiçbir çocuktan bilgi almayacaktır.

Gizlilik ilgili kişisi
Gizlilik Sorumlusu
Adgager A.Ş
E-Posta: hello@adgager.com

SİTE KULLANIM VE ÜYELİK KOŞULLARI

Güncelleme : 18.06.2016

Adgager.com’a hoşgeldiniz. Bu Site’yi kullanarak, Adgager’a üyelik kaydı yaptırarak, Adgager GAG programına katılarak veya Adgager tarafından sağlanan ya da barındırılan herhangi bir araştırmaya katılarak, bu Kullanım ve Üyelik Şartları’nı kabul etmiş olursunuz. Eğer bunları kabul etmiyorsanız bu Site’yi kullanmayın.
Adgager, Gizlilik Politikamız da dahil olmak üzere bu Şartları herhangi bir zamanda kendi takdiriyle değiştirme veya bunlara ekleme ya da çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Olası değişiklikler bakımından bu Şartlar’ı periyodik olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu tür değişikliklerin yayınlanmasını müteakip bu Site’yi kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu Şartlara uymanız kaydıyla Adgager size, bu Site’ye girmeniz ve bu Site’yi kullanmanıza yönelik kişisel, özel olmayan, devredilemez ve sınırlı bir izin verir.

Uygunluk
Herhangi bir Adgager paneline üyelik yalnızca, en az ondört (14) yaşında veya kendi coğrafi konumunuzdaki gereklilikler uyarınca en az başka bir yaşta olan bireylere (şirketler veya başka ticari tüzel kişiliklere değil) açık ve ücretsizdir. Belirli panellere üyelik, yaşınıza ya da coğrafi konumunuza bağlı olarak başka kısıtlamalara tabi olabilir. Eğer on sekiz (18) yaşından küçükseniz ve GAG ya da başka bir Adgager ödül programından herhangi bir ödül ya da para ödülü kazanırsanız, bu tür ödüller yasal vasinize verilecektir. Yalnızca tek bir hesaba sahip olabilirsiniz.

Kayıt ve Şifreler
Herhangi bir Adgager paneline üyelik için kayıt yaptırmadan bu Site’ye erişebilseniz de, adınıza bir hesap oluşturulabilmesi ve hesabınıza GAG kaydedilebilmesi için, size sağlanan çevirimiçi kayıt formunu doldurmalısınız. Bir üye hesabı açmak için, tam yasal adınız, ev adresiniz, geçerli e-posta adresiniz ve istenen tüm diğer bilgiler de dahil olmak üzere, Adgager’a eksiksiz ve geçerli irtibat bilgileri vermelisiniz. Hesabınız, daha önce kullanılmamış ve geçerli bir e-posta adresine ve şifreye sahip olmalıdır. Tekil kullanıcı olduğunuzu anlamak için eposta ve cep telefonu numaranızı doğrulamanızı isteriz.
Yalnızca doğru, güncel ve eksiksiz kayıt bilgilerini sağlamayı ve bu bilgilerin doğruluğunu korumak amacıyla bunları güncel tutmayı kabul etmiş olursunuz. Eğer kişisel bilgilerinizi doğru ve eksiksiz biçimde vermez veya böyle kalmasını sağlamazsanız, Adgager üyeliğinizi iptal edebilir ya da askıya alabilir ve GAGlarınızı kaybedebilirsiniz.

Adgager fikir sahipleri için nitelikli bilgi vermediğinizi veya araştırmalara katılma konusunda tutarsızlığınızı tespit ederse üyeliğinizi pasif duruma getirir ve bu konuda sizi bilgilendirir. Hedeflendiğiniz araştırmalarda üstüste 5 kez geri bildirim yapmazsanız veya niteliksiz bilgi verirseniz Gager olma hakkını geri alabilir ve bu konuda sizi bilgilendirebilir.
Hesabınızı açmak ve hesabınıza erişmek için yalnızca bir (1) şifre kullanabilirsiniz ve her ne sebeple olursa olsun bir başkasının şifresini kullanamaz ya da başka birinin sizin şifrenizi kullanmasına izin veremezsiniz. Kullanıcı adınız ve şifrenizin güvenliğinden ve ister yetkili ister yetkisiz olsun üyelik hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden siz sorumlusunuz. Yetkisiz kullanımın Adgager’dan kaynaklanan ağır ihmal ya da kusurla doğrudan bağlantılı olması haricinde, şifrenizin üçüncü bir tarafça kullanılmasından doğan kayıplardan Adgager sorumlu olmayacaktır. Üye hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımı ya da ihlali durumunda Adgager’ı derhal bilgilendirmeyi kabul etmektesiniz.
Şifrenizi unutmanız durumunda, hesabınızı yeniden kullanabilmek için Adgager’ın şifrenizi size e-posta yoluyla göndermesini talep edebilirsiniz. Bu prosedür, talebin sizin kullanıcı adınızdan yapıldığını ve kayıt yaptırırken tarafınızdan sağlanan e-posta adresinin (veya bir güncelleme durumunda yeni e-posta adresinin) kullanıldığını varsayar.
Adgager’ın panellerine üye olarak, gager adayı olur, daha sonra size gönderilen araştırmaların sonuçlarına göre gager olma hakkı kazanırsınız. Adgager’ın araştırmalarına ve üçüncü taraf ortaklarına katılmanız için e-posta yoluyla davetler almayı kabul etmiş olursunuz. Adgager, belirli bir minimum hacimde davet alacağınızı ya da herhangi bir davet alacağınızı garanti etmez. Herhangi bir araştırmaya katılımınız ve tanınmanızı sağlayabilecek herhangi bir bilgiyi açıklamanız tümüyle gönüllülük esasına dayalıdır.

İlişki
Bu Site’ye bağlanmak ve erişmek için gerekli herhangi bir bilgisayar donanımı ve iletişim hizmetinin sağlanması sizin sorumluluğunuzdadır. Ne Adgager paneline üyeliğinizin ne de Adgager ve müşterileri için herhangi bir araştırmayı tamamlamanızın, herhangi bir temsilcilik, ortaklık ya da istihdam ilişkisi oluşturmadığını ve araştırma anketlerini tamamlamanızın kesinlikle bağımsız bir yüklenici sıfatıyla olduğunu kabul etmektesiniz. Ayrıca, araştırma anketlerini tamamlamanız karşılığında aldığınız GAG veya diğer ödüllerin, araştırma anketlerini tamamlamanız karşılığında size ödenecek tek ücret olduğunu da kabul etmektesiniz.

Üye Davranış Kuralları:
Adgager, fikre etki etmenizi sağlayan, pazarlama fikirlerinde pay sahibi olmanızı isteyen online bir topluluktur. Adgager Sitesi’ndeki ya da topluluğumuzdaki içerikleri kullanırken ve bunları gönderirken aşağıdaki kurallara uymanızı rica ederiz:

• Nazik olun ve başkalarının fikirlerine saygı gösterin ve tüm üyeler için güvenli ve rahat bir ortama destek olacak biçimde davranın.
• Şu tür içeriklerden sakının:
o Yasadışı faaliyetleri veya siyasi, dini ya da ideolojik görüşleri savunan materyal
o Kişisel saldırılar veya ayıp, kaba, yasadışı, zararlı, aşağılayıcı, tehditkâr, küfürlü, taciz edici, küçük düşürücü, iftira niteliği taşıyan, gerçek dışı, yanıltıcı ya da kişilerin mahremiyetine müdahale edici her şey (“şakalar” dahil)
o Reklam yapma ve talepler – Ürün, hizmet ya da para satın almak ya da talep etmek veya ürün ya da hizmetleri başkalarına tanıtmak ya da satmak için topluluk alanlarını kullanmayın. Örneğin, herhangi bir reklam, yönlendirme, tanıtım materyali, istenmeyen posta, “spam”, mektup zincirleri, saadet zinciri ya da herhangi başka talep biçimi
o Bir başkasının herhangi bir patentini, telif hakkını, ticari markasını, ticaret sırrını veya başka fikri mülkiyet hakkını ihlal eden herhangi bir içerik
o Gerçekleştirdiğiniz eylemlerin Adgager veya müşterilerimiz tarafından onaylandığını açıkça ya da örtülü biçimde ifade eden herhangi bir beyan
• Yanlış cevaplar vermek veya bir araştırma anketlerini çok hızlı tamamlamak ya da her soruyu aynı şekilde cevaplamak gibi, iyi niyet dışında herhangi bir araştırmaları doldurmayın. Adgager, kendi makul görüşü doğrultusunda araştırma cevaplarınızın dürüst olmadığına ya da iyi düşünülmediğine karar verirse, size GAG vermeyi durdurma ve üyeliğinizi pasif etme hakkını saklı tutar.
• Kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız dışında hiçbir şey için Site’nin herhangi bir parçasını kullanmayın.
• Site’nin herhangi bir parçasına, geçerli herhangi devlet, federal ya da uluslararası yasayı, yönetmeliği ya da başka devlet gerekliliği ve/veya düzenlemesi, antlaşması ya da tarifesini ihlal edebilecek herhangi bir şekilde kullanmayın.
• Başkalarına Adgager GAGlarınızı satmayın, GAGları takas etmeyin, ticaretini yapmayın veya başka şekilde Adgager GAGlarına erişim sağlamak suretiyle gelir elde etmeye teşebbüs etmeyin.
• Bunlarla sınırlı kalmaksızın bir Adgager çalışanı, temsilcisi ya da müşterisi de dahil olmak üzere hiçbir birey ya da tüzel kişiliği taklit etmeyin veya bizimle bir ilişkiniz olduğu ya da sizi herhangi bir amaçla desteklediğimiz görüntüsünü vermek amacıyla bu Site’nin herhangi bir kısmını “çerçevelemek” de dahil olmak üzere herhangi bir kişi ya da tüzel kişilikle bağlantınızı olduğundan farklı göstermeyin.
• Bizim önceden yazılı iznimizi almadan herhangi bir araştırma ya da Site içeriğini herhangi bir ortamda yayınlamayın ya da bunlara atıfta bulunmayın.
• Diğer üyeler hakkında hiçbir kişisel bilgi toplamayın ya da saklamayın.
• Yetkili olmadığınız hiçbir hizmete ya da Site alanına erişmeye teşebbüs etmeyin.
• Site’ye erişmek ya da veri çıkarmak için tarafımızdan sağlanmamış hiçbir robot, örümcek, kazıyıcı, başka otomatik araçlar veya arayüzler kullanmayın.
• Bize ya da bu Site’ye (veya başka herhangi bir şeye ya da herhangi bir kişiye) bir virüs, “casus yazılım”, “reklam yazılımı” veya bu Siteyi ya da herhangi bir alıcıyı olumsuz etkileyebilecek başka kodlar göndermeyin veya bu Site’nin altyapısına önemli bir yük getirecek ya da bu Sitenin normal işleyişini aksatacak, hizmeti engelleme saldırısı gibi bir eyleme girişmeyin.
• Adgager yardım masasından aldığınız ifadeleri Site’de yeniden yayınlamayın.
• Adgager yardım masası ile, yakışıksız, kaba, zararlı, aşağılayıcı, tehditkâr, küfürlü, tacizkâr, küçültücü, hakaretamiz, asılsız ya da yanıltıcı bir şekilde iletişim kurmayın.
• Şirketin makul biçimde uygunsuz ya da kötü kabul ettiği herhangi başka faaliyete dahil olmayın.
Bu Davranış Kuralları’na uymamanız, üyelik hesabınızın kapatılmasına ve GAGların kaybedilmesine neden olabilir.

Araştırmaların Gizliliği
Adgager’ın müşterileri, araştırmaların parçası olarak gizli ve/veya sahibine özel bilgileri ve materyalleri size açıklayabilirler ve bu tür bilgi ve materyaller yalnızca ve münhasıran sahibinin mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. Bu gizli bilgiler, bunlarla sınırlı olmaksızın, yeni ürün fikirleri veya konseptlerini, ambalaj konseptlerini, reklam ve film veya televizyon konseptlerini veya fragmanlarını ve bunlarla ilgili metin, görsel imajlar ve sesleri içerebilir. Üye olarak, katıldığınız tüm araştırmaların parçası olarak size açıklanan içerikleri ve materyalleri gizli tutmayı ve bunları herhangi bir üçüncü tarafa açıklamamayı veya gizli bilgileri araştırmayı tamamlamak amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı kabul etmektesiniz. Eğer bu yükümlülüğü ihlal ederseniz, GAGları kaybetmenize ve hesabınızın kapatılmasına ek olarak, ihlalinizin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar bakımından Adgager ve/veya müşterilerimize yasalar gereği parasal tazminatlar ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Gizlilik Politikası
Adgager’ın kişisel bilgilerinizi nasıl topladığını, kullandığını ve paylaştığını daha iyi anlamak için lütfen gizlilik politikamızı inceleyin.

Üye İçerikleri ve Ruhsat
Bu şartları kabul ederek Adgager’a, gönderdiğiniz herhangi bir içeriği herhangi bir amaçla kullanabilmesi için, bu tür içerikleri düzenleme, kopyalama, aktarma, yayınlama, gösterme, değiştirme, dağıtma, bunlardan türev çalışmalar oluşturma, bu tür içerikleri geliştirme ve bu tür içerikleri üçüncü taraflara aktarma hakları da dahil olmak üzere, münhasır olmayan, devamlı, sınırsız, dünya çapında ve telifsiz bir hak vermiş olursunuz. Mesaj panolarımızdaki ve katıldığınız araştırmalar da dahil olmak üzere, bu Site’ye yüklediğiniz ya da gönderdiğiniz tüm içeriklerden, bu tür içeriklerin gönderilmesi için gerekli onaylar ve izinlerin alınması yükümlülüğü de dahil olmak üzere, Adgager değil yalnızca siz sorumlusunuzdur.

GAG
GAG nedir?
Adgager üyelerimizin görüşlerine değer vermektedir ve takdirimizi göstermek için Adgager, kendisi bünyesindeki hesabınıza “Kazançlar” adı altında kaydedilen GAG biçiminde teşvikler sunmaktadır. GAG belirtildiği şekilde nakit, ödül veya çekiliş katılımı şeklinde kullanılabilir ve aşağıdaki şartlara tabidir.

GAG Kazanma
GAG, bunlarla sınırlı olmaksızın bir panelist olarak kayıt yaptırmayı, demografik profillerin tamamlanmasını ve Adgager tarafından gerçekleştirilen nicel veya nitel pazarlama araştırması faaliyetlerinin tamamlanması da dahil olmak üzere, yalnızca Adgager tarafından izin verilen faaliyetlere katılımınızla ve yalnızca her bir faaliyet için açıklanan özel teşvik teklifine uygun olarak hesabınıza aktarılacaktır. Özellikle, şu şekillerde GAG kazanabilirsiniz:
• Anket Tamamlama: Uygun bulunduğunuz ve tamamladığınız her bir anket için GAGlar kazanın. Verilen GAGlar araştırma çeşidine göre farklılık gösterir.
• Kişisel İlgi Anketi (Profil) Tamamlama: Panelistler, üye profillerini tamamlayarak ek GAGlar kazanabilirler.
Mevcut GAGlarınızla ek olarak, büyük ödül çekilişlerimize katılma hakkı satın alabileceksiniz.

GAG kredilerinin veya ödül çekilişi katılımlarının zamanlaması araştırmalara bağlıdır. Bazı araştırmalar için krediler çok hızlı biçimde ya da birkaç gün içinde uygulanırken, başka araştırmalar için krediler araştırma kapandıktan sonra uygulanır.
Adgager, hesabınıza aktarılan ve hesabınızdan çekilen GAGların bir kaydını tutacak ve oturum açıp “Kazançlar” sayfasını kontrol ederek hesabınızın durumunu çevrim içi kontrol etmenize imkân tanıyacaktır. Her ne kadar Adgager hesaplara doğru biçimde GAG aktarılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterse de, GAGlarınızın doğru biçimde aktarıldığını teyit etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Eğer hesabınıza aktarılan GAG miktarının doğru olmadığını düşünürseniz, iddia ettiğiniz hatayı izleyen 60 gün içerisinde e-posta yoluyla Adgager’a ulaştırmalı ve tutarsızlığın kanıtlarını sunan ilgili bilgileri de ekleyerek itirazınızı eksiksiz biçimde açıklamalısınız. Bildiriminizi aldıktan sonra iddianızı araştıracak ve otuz (30) gün içerisinde uygun bulduğumuz şekilde hesabınıza aktarılan GAG miktarını ayarlama veya koruma kararımızı size bildireceğiz. Eğer iddianızı karara bağlamak için ek zamana ihtiyaç duyarsak sizi bu durumdan haberdar edecek ve makul ölçüde mümkün olan sürede bir karara varmak için çaba göstereceğiz. Bu tür bir iddiayla ilgili kararımız nihai olacaktır.

GAG Kulllanımı
Ülkeniz için mevcut ödüllerin eksiksiz bir listesini görebileceğiniz açılan Kazançlar menüsündeki “Büyük Ödüller”e giderek GAGlarınızı harcayabilir ve çekiliş hakları satın alabilirsiniz.
GAGlar, anket tamamlama, kişisel profil anketleri ve bu Site’deki diğer katılımlar için verilir. GAGlar, Ülkenize göre para birimine göre 50 Birim karşılığına ulaştığında Para çek menüsünden bir ödeme ettiğinizde otomatik olarak nakit değere ve banka hesabınıza gönderilir. Gönderim 5-7 iş gününde tamamlanır. Bu ödemeler için Sosyal güvenlik numarası, devlet numarası veya pasaport numarası gibi bilgileri isteyebiliriz.
Eğer bir ürün, hediye çeki ödemesi talep ederseniz, Adgager talebinizi izleyen 4 hafta içerisinde ürün veya çeki size postalayacak veya çek kodunu elektronik yollarla kullanımınıza sunacaktır. Teslimatta herhangi bir gecikme yaşanmaması için lütfen bizdeki adresinizin doğru olduğundan emin olun. Tüm ödüller, geçerli yasalar veya yönetmeliklerle yasaklandıkları durumlarda geçersizdirler ve bu tür yasalar veya yönetmeliklere uygunluk için gerektiği şekilde değiştirilebilirler.

Çekler
Adgager bazı durumlarda şirketlere ait hediye çekleri hediyeleri verebilir. Eğer GAGlarınızı hediye çekine çevirmek istiyorsanız, Adgager sistemde kayıtlı olan adresinize hediye çeklerinizi yollayacaktır. Adgager sadece bir adet hediye çeki yollayacaktır. Eğer hediye çeki size ulaşmaz ise, size yeniden gönderilme söz konusu olacaktır, yalnız bu sefer hediye çekiniz elektronik olacaktır. Üye, hediye çekinin ulaşmaması halinde, hediye çekinin oluşmasından sonraki 3 ay içinde işlemin tekrar gerçeklemesini talep etmek zorundadır. Adgager bu verilen 3 ay toplam süre sonrasında herhangi bir işlem gerçekleştirmeyecektir. Lütfen posta kodunuzun doğruluğundan emin olunuz, aksi takdirde geri dönen hediye çekinizin gönderim masrafları sizden talep edilecektir.
GAG Geçerliliğinin Sona Ermesi
GAGlar hesabınıza aktarıldıklarında, kazanıldıkları tarihten itibaren bir yıl ve dört ay (16 ay) süreyle geçerli olacaktır. Eğer bu süreden sonra GAGlar kullanılmamış olursa, GAGların geçerliliği otomatik olarak sona erecek ve GAGlar hesabınızdan silinecektir. Bu düşüş, her zaman ayın sonuna doğru, genellikle 28. günde gerçekleştirilecektir.

Ek olarak, Adgager’daki hesabınızı iptal etmeniz ya da hesabınızın “pasif” hale gelmesi durumunda GAGlarınızın tümü derhal geçerliliğini yitirecek ve kaybedilecektir. Aktif bir üye olmak demek, Adgager’a katılmış olmak ve ilk kayıt yaptırmanızdan itibaren 1 ay içerisinde ya da son 1 ay içerisinde bu Site’de bir araştırma ya katılmış olmak demektir. Aynı zamanda fikir sahipleri için nitelik taşımayan ve homojen seviyede verilmiş cevaplar ya da puanlar Gager üyeliğinizin askıya alınmasına sebeb olabilir. Adgager, GAGlarınızın iptali ya da kaybedilmesi durumunda size herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır. Adgager, bu iptal ve kaybetme kurallarını yalnızca kendi takdirinde askıya alma hakkını saklı tutar.

Suistimal, Hile ve Hesap Hatalarının Düzeltilmesi
Adgager, üyelerin Adgager GAGlar kapsamındaki tüm faaliyetlerini izleme hakkını saklı tutar. Yasaların gerektirmesi, yukarıdaki Davranış Kuralları’mızı ihlal etmeniz ya da hesabınızda hile, suistimal ya da şüpheli faaliyet belirtilerinin görülmesi durumunda, üye hesabınız kapatılabilir ve birikmiş tüm GAGlarınızı kaybedebilirsiniz. Herhangi bir hileli faaliyet gerçekleştirmeniz durumunda Adgager, gerekli hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar ve bu tür bir faaliyetin sonucu olarak verilen herhangi bir ödüle el koymak için bir dayanağa sahip olabilir. Ek olarak, yargılama giderleri ve tazminatlar da dahil olmak üzere Adgager’ın maruz kalacağı parasal kayıplardan yükümlü olabilirsinizve gelecekte Adgager GAGlar’a katılamanıza izin verilmez.
Eğer hesabınız GAG bakiyenizi doğru biçimde yansıtmazsa, Adgager bu tür hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Eğer size yanlışlıkla GAG verilmişse ya da üye hesabınızın şüpheli faaliyetlere konu olduğuna inanıyorsanız, lütfen derhal Adgager ile irtibat kurunuz. Eğer bir hile kurbanı olduğunuza karar verilirse, kazandığınız GAGlar yeni bir üye hesabına aktarılacaktır.
Aktarılabilirlik
GAGların nakit değeri sadece tekil kullanıcı için geçerlidir. Başka koşullarda hiçbir nakit değeri yoktur ve GAGlar herhangi bir üçüncü tarafa devredilemez, aktarılamaz ve/veya rehin verilemez. Program uyarınca verilen ödül GAGlarında hiçbir mülkiyet hakkınız ya da başka yasal çıkarınız bulunmamaktadır.

Programın Süresi ve Kurallarda Değişiklik
Yapılabilecek değişiklikler biriktirdiğiniz GAGları kullanabilme durumunuzu etkileyebilir Bu Şartlar’ı ihlal etmenizin bir sonucu olması haricinde eğer Adgager tarafından Program sonlandırılır ya da üyeliğiniz iptal edilirse, birikmiş GAGlarınızın tümünü kullanmak için bu tür bir sonlandırma tarihinden itibaren yalnızca 30 gün süreniz olacaktır. Eğer Adgager GAGlar’da bir değişiklik olursa, sizi bilgilendirmek için çaba göstereceğiz; bununla birlikte, değişiklikten haberdar olmamanız durumunda Adgager’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Sunulan ödüller ve belirli ödüller için gerekli GAG seviyeleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. GAGların nakit karşılıkları (kurları) dönemsel veya sürekli olarak değişiklik gösterebilir. Tüm ödüller stoklarla sınırlıdır.

Adgager Fikri Mülkiyeti
Bu Site fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır ve siz de bunlara riayet etmeyi kabul etmektesiniz. Açıkça size verilmeyen tüm haklar Adgager ve/veya onun ruhsat verdiği kişilerce saklı tutulmaktadır.
“ADGAGER”, “ADGAGER.com” logosu ve ticari markaları, Adgager veya onun bağlı şirketlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu Site’de kullanılan tüm diğer ticari markalar, hizmet işaretleri, logolar ve ticari isimler Adgager’ın veya kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Burada kullanıldığı haliyle “İçerik”, (sınırlama olmaksızın) zaman zaman bu Site’de görünen ya da yer verilen tüm metinleri, tasarımları, grafikleri, görüntüleri, ses dosyalarını, animasyonları, videoları, arayüzleri, yazılımı, kodları ve bunların seçim ve düzenlemelerini ifade eder. Bu Site’deki tüm İçerikler, fikri mülkiyet haklarına, sözleşme veya başka korumalara tabidir. Fikri mülkiyet hakları bize veya bize lisans verenlere aittir. Bu Şartlar’ın açık hükümleri uyarınca veya bizim önceden elektronik olmayan onayımızla yapılması haricinde hiçbir İçerik herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz ya da aktarılamaz. Materyallerin başka herhangi bir amaçla değiştirilmesi ya da kullanılması fikri mülkiyet haklarını ihlal edebilir. Kullanıcılara hiçbir tasarruf ya da fikri mülkiyet hakkı aktarılmaz; tüm tasarruf ve haklar bizde kalır. Bu Site © ADGAGER. Tüm hakları saklıdır.

Taahhüt Reddi
Adgager GAGlar programını kullanarak, Adgager’ın bir banka ya da herhangi başka türde veya biçimde bir finansal kurum olmadığını ve hesabınıza aktarılan “GAGlar”ın gerçek nakit değerleri olmadığını, faiz getirmediklerini ve yalnızca onları bu kullanım şartlarına uygun olarak kullanırsanız size aktarılan GAGlar miktarında tasarruf hakkı veren hesap kayıtları olduklarını anlamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, hesabınızdaki miktarları yalnızca, zaman zaman değiştirebileceğimiz bu kullanım şartlarında açıklanan biçimde ve bu prosedürlere uygun olarak kullanabileceğinizi de kabul etmektesiniz. Adgager, GAGlar karşılığında alınabilecek hediye kartları, çekler veya diğer ödülleri verenler gibi herhangi bir üçüncü tarafın eylemlerinden sorumlu değildir.
Bu Site’yi ve Adgager GAGlar programını, risklerini tümüyle kendiniz üstlenerek kullanmayı açıkça kabul etmektesiniz. Bu Site’nin, bu Site’deki tüm bilgilerin, bunun sunduğu hizmetler ve bunların faydalarının ve Adgager GAGlar programının, Adgager veya onun ana şirketleri veya bağlı şirketleri, halefleri veya devralanları, tedarikçileri veya temsilcileri tarafından “OLDUĞU GİBİ” ve “SUNULDUĞU GİBİ” sağlandığını kabul etmektesiniz. Adgager, kaynağına bakılmaksızın yazım hatalarından sorumlu değildir. Ayrıca Adgager, bu Site üzerinden erişilebilen bilgilerin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu da beyan veya taahhüt etmez. İşburada Adgager ve bağlı şirketlerini ve üçüncü taraf sağlayıcılarını, alındıktan sonra kaybedilen, çalınan ya da imha edilen ödüller de dahil olmak üzere tüm ödüllerin kullanımına ilişkin tüm mesuliyetten fek etmektesiniz.
Adgager, bunlarla sınırlı kalmaksızın, (a) pazarlanabilirlik, belirli bir amaca ya da kullanıma uygunluk, sonuçlar ve bilgilerin doğruluğu ya da eksiksizliği veya gizliliği ya da güvenliği bakımından ve (b) ticari kullanım, pazarlık süreci veya ifa etme süreci esnasında oluşturulan, herhangi bir örtülü taahhüt, görev ya da koşul da dahil olmak üzere, açık, örtülü ya da yasal tüm taahhütleri, koşulları ve görevleri reddeder.
Adgager ayrıca, bunlarla sınırlı kalmaksızın makul özen, ustalıklı çaba, bilgisayar virüslerinden arınmışlık ve ihmalden uzaklık da dahil olmak üzere size yönelik tüm görevleri de (varsa) reddeder. Adgager ayrıca, tasarrufa veya tüm sitenin herhangi bir yönünü kullanmanıza veya ihlallere yönelik olarak hiçbir taahhütte bulunmaz.

Sorumluluğun Sınırlanması
Yasaların izin verdiği ölçüde, ne Adgager’ın ne de bağlı kuruluşlarımız ya da temsilcilerimizin, herhangi bir özel, ikinci derece, cezai, nihai ya da benzeri genel zararlar bakımından veya kaybedilen kârlar, gizliliğin kaybedilmesi veya zedelenmesi, verilerin güvenliği, herhangi bir görevin yerine getirilmemesi (bunlarla sınırlı kalmaksızın herhangi bir iyi niyet, ustalıklı çaba veya ihmalden uzak olma görevi de dahil olmak üzere) veya bu anlaşmanın ya da bu sitenin herhangi bir ihlali ya da başka bir yönünden kaynaklanan ya da bunlarla ilgili olan her türlü benzer başka zararlar bakımından, bu tür zararların meydana gelme olasılığı Adgager a bildirilmiş olsa bile ve kusur, haksızlık (ihmal dahil) veya sıkı mal sorumluluğu ya da yanlış beyan halinde bile size ve/veya herhangi başka kişiye karşı bir mesuliyeti olmadığını kabul etmektesiniz.
Hiçbir durumda Adgager, onun ana şirketi veya bağlı şirketleri, halefleri ya da devralanları, tedarikçileri ya da temsilcilerinin mesuliyeti, söz konusu bir geçerli ödülün gerçek perakende değerini veya genel olarak sizin programı kullanımınızla ilgili bir uyuşmazlık halinde kullanılmamış, geçerliliği sona ermemiş ve iptal edilmemiş GAGlarınızın dönüştürülebileceği ödüllerin adil perakende piyasa değerini aşamaz.

Tazminat
Adgager ı, onun ana ve bağlı şirketlerini, bunların memurları, yöneticileri, sahipleri, çalışanları ve temsilcileriyle birlikte, üçüncü taraflarca yapılan Hak Talepleri de dahil olmak üzere sizin bu Site’yi kullanımınızdan ve bu Site’ye koyduğunuz içeriklerden kaynaklanan ya da bunlarla ilgili olan tüm hak taleplerine, kayıplara, zararlara, davalara, cezalara, hacizlere ve masraflara (kurum içi danışmanla ilgili masraflar da dahil olmak üzere makul avukat ücretleri ve uzman tanık masrafları dahil) (hep birlikte “Hak Talepleri”) karşı korumayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Adgager’ın sizden önceden izin almaksızın herhangi bir Hak Talebi’ne karşı savunma yapmak ve herhangi bir Hak Talebini sonuçlandırmak üzere sınırsız hak sahibi olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Herhangi bir Hak Talebine karşı yapılacak savunmada Adgager’a tüm makul desteği sağlamayı kabul etmemektesiniz.

Hesabınızı İptal Etme
Hesabınızı herhangi bir zamanda hello@adgager.com adresinden Adgager’a ulaşarak veya Adgager profil bölümünüzden “Üyelikten Çıkma Seçenekleri”ne giderek iptal edebilirsiniz. Adgager panelinden ayrılmanız durumunda hesabınız iptal edilecektir. Silindikten veya Adgager panelinden ayrılmanızdan hemen sonra hesabınız kapatılacaktır. Yukarıda belirtildiği gibi, hesabınızı kapattığınızda Adgager GAGlar programına erişim hakkınızın son bulacağını ve ne zaman ve ne şekilde biriktirilmiş olursa olsun o zamana dek hesabınıza aktarılmış tüm GAGların kaybedileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. Adgager, hesabınızı herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle kapatabilir.

Vergi Yükümlülüğü
Yerel yasalara göre, aldığınız ödüller için vergi ödemeniz gerekli olabilir. Bizim vergi kurumlarının talebi üzerine veya kendi takdirimizle uygun gördüğümüz şekilde vergi kurumlarına bilgi sağlayabileceğimizi veya vergi stopajı yapabileceğimizi kabul etmektesiniz. Adgager’ın bildirim ve stopaj yükümlülüklerine uymak için ihtiyaç duyduğu herhangi ek kişisel bilgileri Adgager’a sağlayacağınızı beyan ve kabul etmektesiniz. İlgili zamanda kayıtlı e-posta adresine Adgager tarafından bir talep gönderilmesini müteakip 30 gün içerisinde bu tür bilgileri sağlamamanız kazanmış olabileceğiniz GAGlar ya da ödüllerin kaybına yol açabilir.

Bağlantılar
Adgager, size kolaylık olması açısından üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar sağlayabilir ve Adgager’ın herhangi bir bağlantı sağlaması bu tür bir sitenin Adgager tarafından (ya da tam tersi) onaylandığı anlamına gelmez. Adgager’ın içeriği ya da doğruluğunu incelemek ya da değerlendirmekten sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz ve Adgager herhangi üçüncü taraf materyalleri ya da web siteleri için veya üçüncü tarafların herhangi başka materyalleri, ürünleri ya da hizmetleri için hiçbir mesuliyet ya da sorumluluk taahhüt etmez ve üstlenmez. Herhangi üçüncü taraf materyallerini, diğer tarafın haklarını ihlal edecek bir biçimde kullanmayacağınızı ve sizin bu tür bir kullanımınızdan Adgager’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

Bildirimler
Size Yapılacak Bildirimler:Size yapmamız gereken tüm bildirimleri bu Site’de yayınlayarak yapabiliriz.Araştırmalarla ilgili bildirimleri isteklerinizle doğru orantılı şekilde email, sms, veya uygulama bildirimi şeklinde gönderebiliriz. Ayrıca, mahkeme celbi veya diğer hukuki işlemlere yönelik bildirimler (varsa) de dahil olmak üzere, kendi takdirimizde e-posta ile bildirimde bulunabileceğimizi de kabul etmektesiniz. Kayıt esnasında sağladığınız herhangi bir e-posta adresine ya da başka adrese bildirimde bulunabiliriz. Adresinizi güncel tutmayı ve Site’de yayınlanan bildirimleri kontrol etmeyi kabul etmektesiniz.
Bize Yapılacak Bildirimler: Biz pek çok e-posta almaktayız ve tüm çalışanlar her türlü iletişimle ilgilenecek şekilde eğitilmemiştir, bu nedenle bize yapacağınız bildirimleri posta yoluyla yasal adresimize göndermeyi kabul etmektesiniz. Eğer bir yasa, yukarıdakilere halel getirmeksizin e-posta bildirimlerini kabul etmemizi gerektirirse, bu tür bildirimlerin kabulü için oluşturulan adresimizi öğrenmek için +90(0)5336503017 numaralı hattan bizi arayınız.
Sözleşmenin Bütünlüğü; Muhtelif.
Bu Şartlar; bunlara dahil edilen öğelerin (örn., Gizlilik Politikası) yanı sıra belirli faaliyetlere yönelik olarak Site’de yer verilen herhangi ek şartlar ya da koşullar ve Site üzerinde bizim sağladığımız açıklamalar ve sizin sağladığınız izinlerle birlikte (hep birlikte “Sözleşmenin Bütünü”), aramızdaki sözleşmenin bütününü teşkil eder ve taraflardan hiçbiri diğer tarafın Sözleşmenin Bütününde açıkça ortaya konmamış herhangi bir beyanına itimat etmez. Eğer Sözleşmenin Bütününün herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz bulunursa, burada açıklanan risklerin paylaşımı mümkün olduğu ölçüde uygulanmak kaydıyla, geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bir ihlalle ilgili olarak harekete geçmememiz, daha sonraki ya da benzer ihlallerle ilgili olarak harekete geçme hakkımızı ortadan kaldırmaz ve zaman, Sözleşmenin Bütünü için kritik öneme sahiptir.

Telif Hakkı Temsilcisine Bildirim
Adgager başkalarının fikri mülkiyet haklarına riayet eder ve sizden de aynısını yapmanızı talep eder. Çalışmalarının bu Site’de bir telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde çoğaltıldığına inanan kişiler, Site’nin belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcisi’ne aşağıdakileri içeren bir bildirimde bulunabilirler:
• Telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin elektronik ya da ıslak imzası;
• İhlal edildiği iddia edilen telif haklı çalışmanın açıklaması;
• İhlal sebebi olduğu iddia edilen materyalin açıklaması ve bu materyali bulabilmemiz için makul biçimde yeterli bilgi;
• Şikâyetçi tarafla irtibat kurulabilecek adres, telefon numarası ve eğer mevcutsa bir e-posta adresi;
• Şikâyetçi tarafın, söz konusu materyalin şikâyet edilen biçimde kullanımına telif hakkı sahibinin onun temsilcisinin ya da yasaların izin vermediği yönünde iyi niyetli bir inanca sahip olduğunu belirten beyan;
• Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyan cezası uyarınca şikâyetçi tarafın ihlal edildiği iddia edilen bir münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair beyan.
Telif hakkı ihlal iddiaları ve bildirimleri (diğer bildirimler değil), şu şekillerde Genel Danışmanın dikkatine gönderilmelidir:
• posta yoluyla: yasal posta adresimize
• e-posta ile: hello@adgager.com

Büyük Ödüller Çekilişi Kuralları
Katılım ve Sınırlamalar:
Bu çekilişe İrlanda, İspanya, Finlandiya, Belçika, Fransa, Hollanda, Avusturya, Almanya, Yunanistan, Portekiz, Birleşik Krallık, Rusya, Polonya, Avusturalya, Arjantin, Meksika, Peru, Şili, Japonya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Çin, Norveç, Brezilya, Singapur, İsviçre, Hong Kong, Hindistan, Güney Kore, Yeni Zelanda, Güney Amerika, Türkiye, İtalya, Filipinler, Malezya ve Tayland yasal sakinlerine açıktır. Davette aksi belirtilmediği sürece çekilişe 14 yaşını doldurmuş ve 14 yaşından büyük bireyler katılabilir. Çekilişe katılabilmek için kayıt sürecini tamamlamış olmanız, gager başvurunuzun onaylanması, araştırmaların tayin edilen noktası veya sonuna kadar gelmeniz, araştırmada kalifiye olabilmek için belirlenen noktaya ulaşmanız veya belirlenen araştırma profilini (personal interest survey) veya Adgager puan programı altında GAG karşılığında katılımda bulunabilirsiniz. Katılımınızın Kabul edilmesi durumunda size site üzerinde bilgi verilecektir. Ancak iletişim bilgilerinizi eksiksiz olması gerekmektedir. Aksi taktirde büyük ödül çekilişlerine katılma hakkınız kalmaz. Aynı evde yaşayan kullanıcılardan yalnızca bir tanesinin katılımı kabul edilecektir. Kazananın onsekiz (18) yaşından küçük olması durumunda ödülü velisi veya yasal sorumluluğunu taşıyan kişiye verilecektir. Tamamlama ve katılımın uygunluğu yalnızca Adgager tarafından belirlenebilir. Adgager çalışanları, Adgager çalışanlarının aile üyeleri ve Adgagerın tedarikçileri, müşterileri, distribütörleri ve / veya satış acentaları, bağlı ortaklık veya iştiraki, tanıtım ve reklam ajanslarının katılımda bulunamazlar. Çekilişe katılmak için Adgager dışından birşey satın alma zorunluluğu yoktur. Bu çekiliş yasak olduğu bölgelerde geçersizdir.
Bu yarışmalar ve ödüller tüm mobil uygulama kullanıcılarına açıktır ve Apple veya Google tarafından onaylı veya sponsorlu değildir.

Kazananlar ve Ödüller:
Kazanan, geçerli katılımcılar arasından rastgele seçilecektir. Çekiliş ve ödül bilgileri internet sitesi gerekli bölümlerinde açıkça beyan edilir.
Talihlilerin bir listesini elde etmek için büyük ödüller kısmında yazan bilgiler ışığında site sürekli takip edilmelidir. Bu bildirimler için size email gönderebiliriz.

Kazanma İhtimali:
Kazanma ihtimalini, çekilişte yer alan uygun katılımlar belirleyecektir.

Bildirim ve Koşullar:
Tüm ödül talihlilerine ödül kazandıkları, çekiliş yapıldıktan sonra 2 ila 4 hafta içerisinde e-posta yoluyla bildirilecektir ve talihliler ödül veya çeklerini bildirimden sonraki 4 ila 6 hafta içerisinde almalıdırlar. Herhangi bir ödül talihlisinden, bir Uygunluk Beyan Belgesini ve/veya Mesuliyet ve Aleniyet Feragatini doldurarak Adgager’a göndermesi (Adgager gerekli görürse) istenebilir. Bu durum, bildirim e-postasında açıklığa kavuşturulacaktır. Adgager, ilk bildirimi (e-posta ile) izleyen üç hafta içerisinde bu belgeleri almalıdır, aksi halde ödül talihlisi kazanımlarını kaybedecek ve ödül ve çekleri rastgele seçilen yedek talihlilere geçecektir.
Adgager’ın ek irtibat bilgilerine ya da belgelere ihtiyaç duyması durumunda, talihli e-posta ile ve bazı durumlarda telefonla (gerekliyse) bilgilendirilecektir. Talihli, seçildikten sonra en geç 3 gün içerisinde bilgilendirilecektir. Başka şekilde belirtilmedikçe, talihli kendisine bildirim yapılan yolla (e-posta ve bazı durumlarda telefon (gerekliyse)) bir Adgager temsilcisine ulaşarak irtibat bilgilerini teyit etmeli ve/veya düzeltmelidir. Eğer Adgager ek irtibat bilgileri ve/veya belgeleri istemesi halinde, talihli bu bilgilerin Adgager tarafından alınmasından sonra 4 ila 6 hafta içerisinde ödülünü alacaktır. Eğer Adgager’ın istediği irtibat bilgileri ve/veya belgelerin tümünün 2 iş haftası içerisinde alınmaması durumunda, ödül ve çekleri rastgele seçilen yedek talihlilere geçecektir.

Mesuliyet Reddi:
Adgager ve araştırmalara ilişkili ortaklar ve müşteriler, kaybolmuş, gecikmiş ya da yanlış yönlendirilmiş kayıtlardan veya a) bilgisayarlar, sunucular, sağlayıcılar veya telefon yada internet hatlarından; b) yazım hatalarından; c) çekilişlerin gerçekleştirilmesindeki ya da kayıtların işlenmesindeki hatalardan; d) geciken, kaybolan ya da teslim edilmeyen postalardan veya e) doğrudan ya da dolaylı olarak, tümüyle ya da kısmen katılımcının çekilişe katılımından ya da herhangi bir ödülü almasından kaynaklanabilecek kişiler ya da mülklere yönelik yaralanma ya da hasardan kaynaklanan zararlardan, kayıplardan veya bedensel yaralanmalardan hiçbir şekilde mesul değildirler. Ödül miktarının üzerindeki vergiler ve ek nakliye, taşıma ve teslimat ücretleri (varsa) yalnızca talihlinin sorumluluğundadır. Talihli ödülü kabul etmek suretiyle, söz konusu ödülü kazanmanın bir maliyeti olarak herhangi ve tüm kullanım masraflarını veya söz konusu ödülü kullanmak üzere yapması gereken masraflarını ve söz konusu ödülün kullanımından ya da talebinden kaynaklanabilecek tüm sorumlulukları iddia etme hakkından feragat etmiş sayılır.
Talihli aynı zamanda bu ödülü kabul etmesinden kaynaklanabilecek tüm çeşitli masrafların sorumluluğunu da yalnızca kendisi üstlenmeyi kabul eder. Yasaklandığı durumlar haricinde ödülün kabul edilmesi, talihlinin kendi adının, suretinin ve biyografik verilerinin ek ücret ödenmeksizin reklam ve tanıtım amaçlarıyla kullanımına yönelik izni anlamına gelir. Eğer talihli kendi adının ya da suretinin reklam ve tanıtım amaçlarıyla kullanımına izin vermek istemezse, bildirim anında Adgager’ı haberdar etmelidir.

Uygulama:
Adgager, aşağıdaki maddelerde sayılanları yapan kişileri tümüyle kendi takdirinde diskalifiye etme hakkını saklı tutar:
a) katılım işlemine veya çekilişin ya da herhangi bir Adgager web sitesinin işleyişine müdahale eden ya da etmeye teşebbüs eden;
b) Çekiliş Kuralları’nı ihlal eden;
c) herhangi bir Adgager mülkiyeti ya da hizmetinin hizmet şartlarını, kullanım koşullarını ve/veya genel kurallarını ya da ilkelerini ihlal eden veya
d) sportmenlik dışı ya da rahatsız edici biçimde veya başkalarını taciz etmek, incitmek, tehdit etmek veya bezdirmek niyetiyle hareket eden.

Bu çekiliş yasak olduğu yerlerde hükümsüzdür ve tüm geçerli yerel yasalar ve yönetmelikler geçerlidir.

Adgager, hile, teknik sorunlar ya da Adgager’ın makul kontrolü dışındaki herhangi başka faktörlerin çekilişin güvenilirliğine gölge düşürebileceği durumlarda çekilişi iptal etme, askıya alma ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar. Katılımcılar, bu Çekiliş Kuralları’nın ve nihai ve her açıdan bağlayıcı olan Adgager kararlarının kendilerini bağladığını kabul ederler.
Büyük Ödüllere Katılım Yöntemi:
Araştırmalara katılarak ve verdiğiniz nitelikli bilgilere istinaden kazandığınız GAGlar büyük ödül çekilişlerine katılmak için kullanılır. Büyük ödül katılım koşulları bu bağlamda kendi içerisinde değişiklik gösterebilir. Gagerlar GAGlarını bir veya birden fazla kez aynı çekiliş için kullanabilir ve kazanma şansını arttırabilir.

Adgager A.Ş
hello@adgager.com