Aydınlatma Metni

Adgager ile doğru kişilere, doğru zamanda ulaşın. Seçilmiş topluluğuyla birlikte şeffaf ve hızlı araştırma deneyimini yaşayın.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

ADGAGER ARAŞTIRMA HİZMETLERİ A.Ş. (“ADGAGER”) olarak https://www.adgager.com/ veya mobil uygulama ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz ve üyelerimizin (“GAGER”) her türlü kişisel verilerinin korunmasında azami özen gösterilmektedir.

Bu nedenle Anayasamız ve Uluslararası Sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve işlenme amacı, kişisel verilerin aktarılması, kişisel veri sahibinin hakları hususlarında işbu “Aydınlatma Metni” ile tarafınızı bilgilendirmekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSU

“KVKK” uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak ARI 4 Binası No: 2/50/6 Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No:4 34467 Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik ADGAGER ARAŞTIRMA HİZMETLERİ A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ, İŞLENME AMACI VE AKTARILMASI

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi ifade etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ise tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel verileriniz;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenebilir.

Adgager, kapsamlı pazar araştırma endüstrisi ve fikir değerlendirme platformu olup yüksek kaliteli veri temin etmeye odaklı çevrimiçi bir veri (özel nitelikli veriler hariç) toplama şirketidir. Bu amaçla “Gizlilik Politikamız” çerçevesinde toplanan veriler bireyler hakkında değil, gruplar hakkında bir araya getirilerek rapor edilmektedir.

Veri sorumlusu olarak Adgager tarafından kişisel verileriniz araştırma ve raporlama hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır.

Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,
Bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
Şirketimize personel alımı için gerekli olan süreçlerde kullanmak,
İletişim alanında faaliyetlerimiz ve şirketimizle ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak gibi
Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, şirketimizin daha etkin bir şekilde çalışması gayesi, doğrudan tarafınızca paylaşılması ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile uygun olarak edinilir.

Panelimize ve araştırmalarımıza katılımınız gönüllü olarak yapılmaktadır. Panele https://www.adgager.com/ web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinde bulunan kayıt formumuzu doldurmanız veya hakkınızda bazı kişisel ve genel tüketici bilgileri toplayan partnerlerimizin websitelerinde yer alan linklere tıklayarak üye olabilirsiniz. Üye olduğunuzda ADGAGER A.Ş. Türkiye merkezli şirketiyle kişisel bilgilerinizi paylaşacağınızı, bu bilgilerin Adgager A.Ş. tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Türkiye’de bulunan kendi sunucularında saklanacağını benimsemiş ve kabul etmiş olursunuz. Adgager; bir birey panellerimizden birine üye olmak üzere kayıt olduğunda kişisel bilgileri toplar. Panel ya da araştırmalarımızın herhangi birine katılımınız gönüllüdür. Kayıt işleminden sonra, kendilerine uygun anketlere davet edilebilmeleri için panel üyelerinden bize daha fazla kişisel bilgi vermelerini isteriz. Bir panel üyesi olabilmeniz için bir miktar kişisel bilgiyi ve genel tüketici bilgilerini toplamak üzere bir kayıt formunu doldurmanızı isteriz. Yakında gerçekleşecek araştırmalara katılabilmeniz için size e-posta davetiyeleri gönderebilmek üzere e-posta adresinizi ve cep telefonu bilgilerinizi vermenizi isteriz. Adınız, adresiniz, cinsiyetiniz, doğum gününüz ve çalışma durumunuz gibi diğer bilgiler, size uygun pazar araştırması projeleri ile eşleştirilebilmeniz için kullanılır. Doğum gününüz, yaş ile ilgili pazarlama gruplarını hedefleyebilmemiz amacıyla yaşınızı otomatik olarak güncelleyebilmemiz için kullanılır. Belirli projelere uygun olup olmadığınızı görmek için sizden bu bilgiyi temin etmenizi isteriz. Adgager tarafından size gönderilecek e-postalar, kaydınızın ardından verdiğiniz birinci e-posta adresinize veya isterseniz cep telefonunuza gönderilecektir. Bir panel üyesi haline gelirseniz bilgileriniz (adınız, adresiniz, şehriniz, eyaletiniz ve posta kodunuz), teşvik amaçlı da kullanılır. Teşvik edici GAG’lar hesabınıza aktarıldığında ve bunları paraya çevirmek istediğinizde ödülünüzü doğru adrese gönderebilmemiz için bu bilgi gereklidir. Kimi zaman çekilişlerin düzenlenmesi ya da ödüllerin teslimatı için üçüncü kişiler kullanılabilir; kişisel bilgileriniz, ödülünüzü göndermek dışında hiçbir amaç doğrultusunda kullanılmayacaktır.
Kayıt işleminden sonra, kendilerine uygun araştırmalara davet edilebilmeleri için panel üyelerinden bize daha fazla kişisel bilgi vermelerini isteriz.
Bazı durumlarda Adgager, bizi hassas kişisel bilgileriniz hakkında bilgilendirmenizi isteyebilir; söz konusu özel bilgileri kanun gereğince işleme koyma hakkımızın olmaması halinde sizden açık rızanızı isteyeceğiz. Genel anlamda Adgager tarafından toplanabilecek hassas bilgiler aşağıdakileri kapsayabilir: Irkınız ya da etnik kökeniniz, siyasi fikirleriniz, fiziki ya da ruhsal sağlığınız ya da durumunuz ve cinsel hayatınız. Bu bilgi, kanun gerektirmedikçe ya da Adgager’ın işlerinin devrinin bir parçası olmaması halinde üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.
Bir araştırmaya katılırsanız ya da panelimizin bir üyesi olmaksızın bize kişisel bilgilerinizi verirseniz muhafaza edeceğimiz kişisel bilgiler e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, yaşınız, etnik kökeniniz ve posta kodunuz, makine kimliğiniz ve IP adresiniz ile sınırlıdır. Ödül kazanmanız ya da teşvik puanı almaya hak kazanmanız halinde sizinle iletişime geçebilmek, sizi size uygun araştırmalara yönlendirebilmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bunu yapıyoruz. Adgager panelinin bir üyesi olmak üzere seçilmemiş olmanız halinde ödül kazanmanız ya da teşvik puanı kazanmanız hususunda sizi bilgilendirmek haricinde sizinle herhangi bir nedenden ötürü iletişim kurmayacağız. Bir ödül ya da teşvik puanı almaya hak kazanırsanız kanun ya da yönetmelikler gereğince muhafaza etmemiz ya da rapor etmemiz gerektiğinden söz konusu kişisel bilgileri toplayacak ve muhafaza edeceğiz.
Web sitemiz halka açık günlükler veya topluluk forumları sunmamakta ve kapalı bir sistem üzerinde çalışmaktadır.

Kişisel verileriniz, şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Bakanlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, yargı mercileri ve benzeri yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Özel Sağlık Sigorta şirketleri ile paylaşılabilir.

Adgager hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Adgager bu doğrultuda KVKK’nun 8inci ve 9uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVKK’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, veri sorumlusu Adgager’a başvurarak kendinizle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

4. HAKLARIN KULLANIMI VE BAŞVURU

“KVKK” kapsamında yukarıda belirtilen hakların kullanımına ilişkin taleplerin kimliğinizi doğrulayacak belgelerle birlikte https://www.adgager.com/ veya mobil uygulamamız üzerinden ya da Kayıtlı Elektronik Posta Adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza, posta, noter ya da “KVKK”a uygun sair yollarla iletilebilir.

Başvuruda,

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması mevzuat gereği zorunludur.

Başvurular en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, Flash Bellek

Yeni nesil pazar araştırma platformu Adgager ile doğru kişilere, doğru zamanda ulaşın. Şeffaf ve hızlı araştırma deneyimini yaşayın. Markanızın ihtiyacı olan tüm sorulara nitelikli kullanıcı kitlesiyle cevap bulun.

Hızlı Bağlantılar

Adgager © 2016 – 

2024
Made with  in İstanbul